Main menu

Tipus de soci

Puc participar com a soci en aquesta associació?

Qualsevol persona física o jurídica que comparteixi els seus fins i que accepti els seus estatuts (enllaç a la pàgina dels estatuts), pot integrar com a soci a Anta-la Esteva, amb alguna de les següents possibilitats:

  1. Socis de número, que poden ser tant persones físicas com persones jurídicas.
  2. Socis d'Honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l'Associació, es facin creditors a tal distinció.
  3. Socis col·laboradors, els que, compartint els fins de l'Associació, vulguin col·laborar amb la mateixa per a projectes específics i de mutu interès per a ambdues parts. La col·laboració es realitzarà en els termes que acordin entre les parts sempre que no siguin contraris als principis d'aquesta Associació.
  4. Socis simpatitzants, aquelles persones afins als principis d'aquesta Associació que desitgin participar en activitats del seu interès, sense integrar-se en el funcionament de l'Associació.

 

Les quotes anuals establertes són per les categories de Soci de Número i Soci Simpatiztant.

Soci de Número Persona Física:

  Quota anual
Soci de Número Principal 50 €
Soci secundari 1 40 €
Soci secundari 2 35 €
Soci secundari 3 30 €
Soci secundari 4 i següents
25 €

 

Soci de Número Persona Jurídica:

  Cuota anual
Soci de Número Principal 60 €
Soci secundari 1 40 €
Soci secundari 2 35 €
Soci secundari 3 30 €
Soci secundari 4 i següents
25 €

 

Soci Simpatitzant: 20 € anuals.

 

Més en aquesta categoria: « Fes-te soci Junta Directiva »

Calendari d'esdeveniments