Main menu

Tracció Animal en la Recollida de Residus

20171103 Manresa traccio animal

TRACCIÓ ANIMAL EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS

Actualment, la recollida selectiva de residus porta a porta en petits nuclis urbans, va a l’alça i cada cop més municipis l’implanten. És un sistema que millora considerablement el reciclatge de forma selectiva.

Creiem interessant i oportú de mostrar un sistema de recollida sostenible i ecològic, que s’està duent a terme a molts pobles d’altres països d’Europa: la recollida mitjançant tracció animal.

Explicarem casos concrets de França, on aquest sistema ja compta amb acceptació, experiència i bons resultats. Una gran oportunitat per extreure idees i models per implantar al nostre país.

Jornada PATT (Pla Anual de Transferència Tecnològica) organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Escola Agrària de Manresa, amb la col·laboració d'ANTA-La Esteva.

Informacio Addicional

  • Inicio: Divendres, 03 Novembre 2017
  • Idioma: Català
  • Fin: Divendres, 03 Novembre 2017
  • Lugar: Manresa

Calendari d'esdeveniments